Tervetuloa Psykofyysinen psykoterapia ry:n kotisivuille!

Psykofyysinen psykoterapia ry. (aikaisemmalta nimeltään Suomen psykofyysinen psykoterapiayhdistys ry.) on perustettu vuonna 2004 Turussa. Yhdistyksen syntyyn vaikutti merkittävästi Maila Sepän uranuurtava työ hengityskoulun parissa. Näin ollen Turussa oli jo vuosikymmeniä vanhat perinteet psykofyysiselle työotteelle. Toinen tärkeä vaikuttaja oli Clara Wickström, jonka ansiosta George Downingin ja hänen oppilaansa Cecilia Waldekranzin koulutukset saatiin Suomeen. Nykyisin Maila ja Clara ovat kummatkin yhdistyksen ensimmäisiä kunniajäseniä.

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi psykofyysistä viitekehystä psykoterapiassa, muussa hoitotyössä ja opetuksessa sekä toimia psykofyysistä psykoterapiaa ja muita psykofyysisiä menetelmiä harjoittavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden keskinäisenä yhdyssiteenä.

Yhdistys järjestää psykofyysisen psykoterapian peruskoulutusta, syventävää koulutusta, työnohjaajakoulutusta ja kouluttajakoulutusta sekä laajemmin psykofyysiseen näkökulmaan liittyviä luentotilaisuuksia, seminaareja ja workshoppeja.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä psykofyysistä psykoterapiaa harjoittavat tai siitä kiinnostuneet terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöt, jotka johtokunta hyväksyy.

Yhdistyksen toimeenpanoelimenä toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä neljä muuta jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Ensimmäiset kymmenen vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toimi Clara Wickström. Toisena puheenjohtajana toimi Minna Martin, joka oli perustamassa yhdistystä ja johtokunnassa perustamisesta asti.
Nykyään puheenjohtajana toimii Tor-Erik Söderholm.

Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat:

Katso ajankohtaista -sivu 

FB-f-Logo__blue_29
Psykofyysinen psykoterapia ry -ryhmä Facebookissa