Saaristoseminaari 2019

Yhdistyksen tapahtumat ja koulutukset

Koulutusohjelma

Tutustu yhdistyksen koulutusohjelmaan

På svenska
utbildningsprogram

Koulutustilaisuuksien periaatteet

Ennen ilmoittautumista yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, tutustu Koulutustilaisuuksien periaatteet.

Psykofyysisen psykoterapian perus- ja jatko-opinnot

Jos haluat tiedustella jotain koskien psykofyysisen psykoterapian koulutuksia, ole ystävällinen ja ota yhteyttä Laura Mannilaan tai kyseisen koulutuksen kouluttajiin.

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (kesto 1 v.)

(Basstudier i kroppsorienterad psykoterapi / Basic education in body-oriented psychotherapy)

Katso peruskoulutuksen runko ja sisältö

1) Peruskoulutus Jyväskylässä 22.8.2019-14.3.2020. Koulutus käynnissä.

Kouluttajat Mikko Lounela & Laura Mannila. Järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.

2) Peruskoulutus Oulussa 31.10.2019-4.4.2020. Koulutus käynnissä.

Kouluttajat Aune Karhumäki & Mikko Lounela. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

3) Basic education in Helsinki 21.11.2019-23.1.2021 (in english).
Education ongoing.

Kouluttaja / teacher George Downing. With Turku Summer University.

4) Peruskoulutus Seinäjoella 13.2.-24.10.2020. 
Opiskelijat valittu.

Kouluttajat Mikko Lounela & Laura Mannila. Järjestäjänä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto.

5) Baskurs i kroppsorienterad psykoterapi på svenska i Åbo 20.3.-20.9.2020. Anmälningar före 7.2.2020.

Kursledare Bodil Lindfors. Organiserad av Hangö sommaruni.

6) Peruskoulutus Tampereella 7.5.2020-23.1.2021.
Haku 15.3.2020 mennessä.

Kouluttajat Bodil Lindfors & Aune Karhumäki. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

7) Peruskoulutus Lahdessa 6.8.2020-6.2.2021.
Haku 7.6.2020 mennessä.

Kouluttajat Aune Karhumäki & Mikko Lounela. Järjestäjänä Päijät-Hämeen kesäyliopisto.

8) Peruskoulutus Turussa 29.10.20.-22.5.21.
Haku 1.9.2020 mennessä.

Kouluttajat Bodil Lindfors & Laura Mannila. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

9) Peruskoulutus Mikkelissä 19.11.2020-12.6.2021. Lisätietoa tulossa.

Kouluttajat Bodil Lindfors &  Laura Mannila. Järjestäjänä Otavan opisto.

Psykofyysisen psykoterapian syventävä koulutus
(kesto 3 v.)

(Fördjupade studier i kroppsorienterad psykoterapi / Advanced education in body-oriented psychotherapy)

1) Syventävä koulutus Turussa 17.10.2018-13.3.2021. Opetuskieli suomi. Koulutus käynnissä.

Kouluttajat Aune Karhumäki, Bodil Lindfors, Mikko Lounela ja Laura Mannila. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Huom. Syventävä koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä, vaan on täydennyskoulutusta, joka on tarkoitettu ensisijassa psykoterapeuteille. Koulutukseen voidaan harkinnanvaraisesti valita myös henkilöitä, joilla on esimerkiksi musiikkiterapeutin, taideterapeutin koulutus tai muu näitä vastaava terapeuttinen koulutus.

Psykofyysinen työnohjaajakoulutus (kesto 2 v)

(Kroppsorienterad handledningsutbildning  / Body-oriented supervision education)

Koulutus Turussa/Helsingissä 27.9.2019-11.6.2022. Opetuskielet englanti ja suomi. Koulutus käynnissä.

Kouluttajat PhD George Downing ja psykoterapiakouluttaja Katri Kanninen. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti psykoterapeuteille, jotka ovat käyneet psykofyysisen psykoterapian syventävän koulutuksen. Myös muut ammattihenkilöt (esim. taideterapeutit, musiikkiterapeutit, psykologit, psykofyysiset fysioterapeutit tai muut soveltuvat ammattilaiset) voivat hakea koulutukseen, mikäli heillä on riittävästi koulutusta ja kokemusta psykofyysisestä työotteesta terapiassa. Valinnat tehdään tapauskohtaisesti ja valinnan tekevät psykofyysinen psykoterapia ry:n koulutustoimikunta ja kouluttajat yhdessä.

Psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutus (kesto 1 + 3 v)

(Utbildarutbildning i kroppsorienterad psykoterapi / Teacher education in body-oriented psychotherapy)

Kouluttaja George Downing

Kouluttajakoulutuksen perusjakso pidetään parhaillaan psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen yhteydessä 21.11.2019-23.1.2021 Helsingissä. Koulutuskieli englanti. Koulutukseen hakivat psykoterapeutit, joilla oli käytynä psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus ja syventävä koulutus sekä riittävä työkokemus psykofyysisestä psykoterapiasta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista psykofyysisen psykoterapian kouluttajana toimimiseen. Haku päättynyt, opiskelijat valittu.

Psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutuksen ja kouluttajakoulutuksen suunnitellut aikataulut, kts. oheinen taulukko

 

Muut yhdistyksen workshopit ja tapahtumat

IMG_7566

Vuosikokous ja “Keho ja tunteet” -seminaari

6 – 7.3.2020 järjestämme Turussa Kristillisellä opistolla jälleen jo traditioksi muodostuneen vuosikokouksen ja sen yhteydessä pidettävän seminaarin, jonka teemana on tällä kertaa “Keho ja tunteet”.
Syvennymme tunnemaailmaan sekä ihmisillä että muussa eläinmaailmassa luentojen ja kokemuksellisen työskentelyn kautta.
Kouluttajina:
– tutkija, tietokirjailija Helena Telkänranta
– professori Minna Huotilainen
– laulaja, laulupedagogi Hanna Lammi
   sekä
– psykologi, kehopsykoterapeutti, työnohjaaja Tor-Erik Söderholm.
Kaksipäiväisen seminaarin hinta on 240 €, sisältäen ruokailut ja kahvit.

Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettävään luentoon (Helena Telkänranta: Aivojen ja elimistön vuorovaikutus eläimillä ja ihmisillä) ja illalliseen voi osallistua erikseen tai osana koko seminaaria.
Pelkkään vuosikokoukseen, luentoon ja illalliseen osallistuminen on jäsenille ilmaista. Myös seminaariin osallistumiseen edellytetään yhdistyksen jäsenyys.
Lisätietoa majoituksesta.

Ilmoittautumiset Jaana Rajaveräjälle jaana.rajaveraja@motiivi.net.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä myös erikoisruokavaliosi sekä se, oletko osallistumassa vuosikokous-iltaan (sis. kokous, luento ja illallinen).
Majoituksesta
Seminaariohjelma.

Keho ja mieli – johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan -kirja

Kesäkuussa 2018 ilmestyi yhdistyksen jäsenten kirjoittama suomenkielinen kirja kehopsykoterapiasta. Kirja on myynyt hyvin ja kolmas painoskin on jo julkaistu! Kirjan ovat toimittaneet Bodil Lindfors, Cecilia Waldekranz ja Jarmo Ikonen. Kustantaja Duodecim. Kirjoittajina ovat yhdistyksemme aktiiviset jäsenet Kimmo Häärä, Aune Karhumäki, Bodil Lindfors, Mikko Lounela, Laura Mannila, Minna Martin, Anna-Maija Mäkelä, Tor-Erik Söderholm, Susann von Numers sekä Cecilia Waldekranz.

Myynnissä kirjakaupoissa ja nettikirjakaupoissa sekä tilattavissa suoraan kustantajalta.

Yhdistys pidättää oikeuden tehdä tarpeellisia muutoksia kaikkiin tapahtumiin. Muutoksista tiedotetaan kotisivuilla sekä ilmoittautuneille osallistujille.