Saaristoseminaari 2019

Yhdistyksen tapahtumat ja koulutukset

Sivu päivitetty 20.2.24

Koulutusohjelma

Tutustu yhdistyksen koulutusohjelmaan

På svenska
utbildningsprogram

Koulutustilaisuuksien periaatteet

Ennen ilmoittautumista yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, tutustu Koulutustilaisuuksien periaatteet.

Psykofyysisen psykoterapian perus- ja jatko-opinnot

Jos sinulla on kysymyksiä koskien psykofyysisen psykoterapian koulutuksia, ole ystävällinen ja ota yhteyttä suoraan kyseisen koulutuksen järjestävään tahoon (kesäyliopisto tms). Yleisemmissä koulutusten sisältöä koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Laura Mannilaan tai kyseisen koulutuksen kouluttajiin. Perus- ja jatkokoulutukset toteutuvat ulkopuolisen järjestäjätahon kanssa eivätkä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.           

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (30 op)

(Basstudier i kroppsorienterad psykoterapi / Basic education in body-oriented psychotherapy).

Katso peruskoulutuksen runko ja sisältö

1) Peruskoulutus Joensuussa 31.8.23–13.4.24.

Koulutus käynnissä.

Kouluttajat Riina Johansson & Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Riveria kesäyliopisto / Pohjois-Karjalan kuntayhtymä.

2) Peruskoulutus Tampereella 26.10.2023-17.2.2024

Koulutus käynnissä.

Kouluttajat Aune Karhumäki & Mirka Lammi. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

3) Peruskoulutus Turussa 29.11.23-7.6.24

Koulutus käynnissä.

Kouluttajat Laura Mannila & Minna Martin. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

4) Peruskoulutus Kokkolassa 24.4.-5.12.24

Vapaita paikkoja vielä jäljellä!

Kouluttajat Laura Mannila & Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto.

5) Peruskoulutus Jyväskylässä 14.3.-28.9.2024

Haku 1.2.2024 mennessä.

Kouluttajat Mikko Lounela & Mirka Lammi. Järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto

6) Peruskoulutus Mikkelissä 7.8.2024-2.4.2025

Haku 10.5.2024 mennessä.

Kouluttajat Riina Johansson & Mikko Lounela. Järjestäjänä Otavan opisto

7) Peruskoulutus Tampereella 9.10.2024-11.4.2025

Haku auki 8.1.-9.6.24. Soveltuvat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Kouluttajat Minna Martin & Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto

8) Peruskoulutus Turussa 23.10.2024-11.4.2025

Haku auki 31.8.24 asti. Soveltuvat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Kouluttajat Riina Johansson & Mirka Lammi. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto

9) Peruskoulutus Kouvolassa 6.11.24-9.6.25

Haku auki 24.10.24 asti. Soveltuvat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Kouluttajat Aune Karhumäki ja Laura Mannila. Järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto

10) Peruskoulutus Helsingissä (englanniksi) / Basic training in Helsinki alkaen syksyllä 2024

Lisätietoa tulossa.

Kouluttaja George Downing. Järjestäjänä Helsingin seudun kesäyliopisto

11) Peruskoulutus Seinäjoella 28.1.-24.5.26

Haku 18.12.2025 mennessä.

Kouluttajat Aune Karhumäki ja Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

12) Peruskoulutus Lappeenrannassa 13.2.-6.9.25

Haku auki 10.1.25 asti. Soveltuvat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Kouluttajat Riina Johansson & Mikko Lounela. Järjestäjänä Etelä-Karjalan kesäyliopisto

13) Peruskoulutus Oulussa 20.8.25-23.1.26

Lisätietoa tulossa.

Kouluttajat Riina Johansson & Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

14) Peruskoulutus Lahdessa 27.8.25-13.3.26

Lisätietoa tulossa.

Kouluttajat Mikko Lounela & Laura Mannila. Järjestäjänä Päijät-Hämeen kesäyliopisto.

Psykofyysisen psykoterapian syventävä koulutus (kesto 3 v.)

(Fördjupade studier i kroppsorienterad psykoterapi / Advanced education in body-oriented psychotherapy)

1) Advanced education / Psykofyysisen psykoterapian syventävä koulutus in Helsinki / Helsingissä 05.10.2022 – 14.12.2024 (In English). Huom! Vaikka opetuskieli on englanti, voi pienryhmätyöskentelyjä tehdä suomeksi ja myös lopputyön kirjoittaa omalla äidinkielellä.

Koulutus käynnissä.

Kouluttaja / trainer George Downing.

Järjestäjä / Organized by Turun kesäyliopisto.

2) Psykofyysisen psykoterapian syventävä koulutus Jyväskylässä 11.9.2024–16.1.2027.

Kouluttajat Aune Karhumäki, Mikko Lounela, Mirka Lammi ja Jaana Rajaveräjä.

Järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto

Haku auki. Koulutukseen otetaan enintään 16 opiskelijaa ja osallistujat valitaan hakemusten perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että valintakriteerit täyttyvät. Huomioithan jo hakuvaiheessa, että ilmoittautuminen on sitova.

Huom. Syventävä koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä, vaan on täydennyskoulutusta, joka on tarkoitettu ensisijassa psykoterapeuteille. Koulutukseen voidaan harkinnanvaraisesti valita myös henkilöitä, joilla on esimerkiksi musiikkiterapeutin, taideterapeutin koulutus tai muu näitä vastaava terapeuttinen koulutus ja sote-alan ammattipätevyys.


Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma (kesto 2,5 v)

Koulutus 30.3.23-5.12.25 Turussa (Poikkeuksena Tampere 6.-7.3.2025 ja Loviisa 15.-16.5.2025). Opetuskieli suomi.

Vastuukouluttajat: Psykoterapeutti, työnohjaaja Laura Mannila ja psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja Minna Martin.

Muut kouluttajat: Riina Johansson, Aune Karhumäki, Mirka Lammi, Bodil Lindfors, Mikko Lounela, Jaana Rajaveräjä. Lisäksi vierailevia kouluttajia yksittäisissä päivissä.

Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Koulutus on Storyn (Suomen työnohjaajat ry) ennakkohyväksymä.

Koulutukseen pääsy edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta oman ammattipätevyyden mukaisesta sotealan työstä. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on käytynä Psykofyysisen psykoterapian perusteet -opinnot tai muu vastaava psykofyysiseen menetelmään perehdyttävä koulutus. Hakijalla tulee olla omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai vastaavasta ohjauksellisesta prosessista. Aiempi kokemus luontopainoitteisista menetelmistä katsotaan hyödyksi.

Koulutus käynnissä.


Psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutus (kesto 1 + 3 v)

(Utbildarutbildning i kroppsorienterad psykoterapi / Teacher education in body-oriented psychotherapy)

Kouluttaja George Downing.

Kouluttajakoulutuksen perusjakso toteutui psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen yhteydessä 21.11.2019-29.5.2021 Helsingissä. Syventävä jakso toteutuu ajalla 05.10.2022 – 14.12.2024. Koulutuskieli englanti. Koulutukseen hakivat psykoterapeutit, joilla oli käytynä psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus ja syventävä koulutus sekä riittävä työkokemus psykofyysisestä psykoterapiasta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista psykofyysisen psykoterapian kouluttajana toimimiseen.

Koulutus käynnissä.

IMG_7566

Muut yhdistyksen workshopit ja tapahtumat


HUOM! Nämä koulutukset on vain yhdistyksen jäsenille. Jos et ole vielä jäsen, tutustu: https://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/jasenyys/

***


Tutkimusklubi Tampereella (ja zoomissa) la 13.1.2024 klo 12.30-14.30

Tutkimusklubilla avataan ja pohditaan psykofyysiseen psykoterapiaan liittyvää tutkimusta. Psykologi ja väitöskirjatutkija Satu Halonen esittelee tuloksia väitöskirjatutkimuksensa ensimmäisestä osasta, johon on osallistunut 40 suomalaista yksilöpsykoterapeuttia vuosina 2021-22. Ensiksi hän kuvailee, millaisia tutkimukseen osallistuneet terapeutit olivat interseptio-ominaisuuksiltaan ja toiseksi kertoo laadullisesta analyysistä, jota on tehnyt ”Terapiaistunnon auttavat hetket ja tapahtumat”-lomakkeen pohjalta siitä, kuinka terapeutit käyttävät kehollisia tuntemuksia tiedonlähteenä terapia-istunnon merkityksellisissä hetkissä. Lopuksi luodaan lyhyt katsaus nyt käynnissä olevaan tutkimuksen toiseen osaan, jossa tutkimusasetelmaan on lisätty autonomisen hermoston toiminnan rekisteröinti kahdessa terapiaistunnossa. Tilaisuuden aikataulu rytmitetään niin, että se mahdollistaa keskustelun ja yhteisen pohdinnan näistä teemoista.

Tutkimusklubi tapaa Tampereella Tarja Aaltosen työtilassa Klingendahlin kiinteistössä. Aikataulu lauantaina 13.1. 2024 klo 12.30-14.30 huomioi juna-aikataulut kolmelta suunnalta. Tilassa voi kokoontua ainakin 20 henkeä. Tarjoiluna pieni välipala. Tilaisuus on maksuton. Hyvän tutkimusklubin tunnelman voisi luoda paikan päällä oleva osallistuva yleisö, mutta pyrimme järjestämään myös zoom-osallistumisen. Osoite Pyhäjärvenkatu 5 B, 2 krs. Tulo-ohje tarkemmin: B-rappu löytyy Klingendahlin kiinteistöstä sisäpihalta. Sieltä toiseen kerrokseen hissiltä vasemmalle, lyhyen käytävän jälkeen lasiovesta ja jälleen käytävää vasempaan. Työtila löytyy oikealta seinustalta ennen käytävän lopussa olevaa Aina on pilates-studiota. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.

Lisätietoja sähköpostilla Torrelta: soderholm.torerik@gmail.com

Ilmoittautumiset Webropolin kautta 8.1.2024 mennessä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/D7E904495E9AA05F


***


Vuosikokous 2024 ja ”Ihmisen elämänkaari – psykofyysisiä näkökulmia” -seminaari 1.-2.3.24 Turussa

Vuonna 2024 juhlistamme samalla yhdistyksen 20-vuotista vahvaa taivalta. Näiden vuosien aikana psykofyysinen näkökulma on vahvistunut ja keho-orientoitunut suhtautumistapa löytänyt tiensä monelle sektorille.
Juhlavuodelle sopivasti teemana on tällä kertaa ihmisen elämänkaari, johon seminaarissa paneudutaan niin luentojen, kuin kokemuksellisten työpajojen muodossa. Seminaarin ohessa kokoonnutaan yhdistyksen vuosikokoukseen, minkä jälkeen saamme yhdessä katsoa Psykofyysisestä psykoterapiasta toteutettua dokumenttielokuvaa, jossa ääneen pääsevät mm. psykofyysisen psykoterapian koulutuksen Suomeen juurruttaneet George Downing, Clara Wikström ja Cecilia Waldekranz-Piselli.

Seminaariohjelma:

Perjantai 1.3.24
9.30 Ilmoittautuminen
10 – 12 Laura Kolbe:n luento: ”Ihmisen elämänkaari”
12 – 13 lounas
13 – 14 Teija Pihkolan ja Kimmo Häärän kokemuksellinen työpaja ”Elämänkaarityöskentelyä psykofyysisestä näkökulmasta”
14 – 14.30 kahvi
14.30 – 15.30 Teijan ja Kimmon työpaja jatkuu

Perjantaina klo 17.00 alkaen
yhdistyksen vuosikokous, jonka jälkeen katsomme yhdessä vastavalmistuneen dokumentin Psykofyysisestä psykoterapiasta ja käymme yhteistä keskustelua sen virittämistä ajatuksista.
Noin klo 19 alkaen juhlaillallinen ohjelmineen. Tarjolla tämän jälkeen vielä mahdollisuus yhteiseen illanviettoon.

Lauantai 2.3.24
8 – 8.45 Nina Jaatisen ohjaama lempeä aamujooga
10 – 12 Kim Kronströmin luento: ”Näkökulmia nuoruusiän kehitykseen”
12 – 13 lounas
13 – 14 Laura Mannilan ja Aune Karhumäen kokemuksellinen työpaja ”Liikettä elämänkaarella”
14 – 14.30 kahvit
14.30 – 15.30 Lauran ja Aunen työpaja jatkuu

LUENNOITSIJAT:

Laura Kolbe on Euroopan historian professori, joka on huomattavan kirjallisen muun työnsä ohella kirjoittanut vuonna 2022 ilmestyneen kirjan Keho -matkoja ikään, mieleen ja minuuteen.
Kim Kronström on turkulainen pitkän työuran tehnyt nuorisopsykiatri ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti ja kouluttaja. Hänen luentonsa valottaa näkökulmia nuoruuteen.

TYÖPAJAT:

Teija Pihkola ja Kimmo Häärä toimivat kehopsykoterapeutteina ja työnohjaajina ja kutsuvat meidät työpajaansa tutkimaan omaa elämänkaartamme ajatuksella ” miten minusta tuli minä”?
Laura Mannila ja Aune Karhumäki ovat molemmat kehopsykoterapeutteja, työnohjaajia ja psykofyysisen psykoterapian kouluttajia. Heidän työpajassaan päästään kokemuksellisesti liikkumaan elämänkaarella.

Vuosikokousseminaari on Psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen jäsenille. Jäsenyydestä voit lukea lisää täältä: https://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/jasenyys/

Seminaarin hinta
: on 295 euroa sisältäen ohjelman, koulutuspäivien lounaat ja kahvit sekä juhlaillallisen. Lisätietoja: jaana@rajaveraja.fi
Ilmoittautumiset tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/82B445C77E8EC714

Majoittuminen
: Majoitusvaraus tehdään osoitteeseen kokouspalvelut@linnasmaki.fi. Jokainen hoitaa itse majoitukseen liittyvät yöpymisvarauksensa ja maksut. Varausta tehdessäsi mainitse, että olet tulossa seminaariin, niin saat yöpymisen sopimushinnalla.


***

Psykofyysisen psykoterapian työnohjaukselliset kertauspäivät 7.-8.5.24 Lahdessa

Kaksipäiväinen seminaari, jonka tarkoituksena on virkistää ja syventää psykofyysisen psykoterapian peruskurssilla opittua. Seminaari on työnohjauksellinen ja siinä pyritään tarkastelemaan ja tukemaan psykofyysistä työskentelyotetta asiakastyössä. Kertauspäiviin kannatta osallistua, kun omasta peruskurssista on kulunut ainakin puoli vuotta ja psykofyysinen työote on jollain lailla integroitunut omaan työhön.

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että on käynyt psykofyysisen psykoterapian perusteet. Yhdistyksen jäsenyyttä ei edellytetä, järjestäjätahona kesäyliopisto.

Kouluttajat Riina Johansson & Mikko Lounela

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Päijät Hämeen kesäyliopisto


***

Psykofyysinen psykoterapia ry 20 v – juhlavuoden saaristoseminaari 2024

Tulossa 29.-31.8.2024. Laita ajankohta jo kalenteriisi!


***


Keho ja mieli – johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan -kirja

Kesäkuussa 2018 ilmestyi yhdistyksen jäsenten kirjoittama suomenkielinen kirja kehopsykoterapiasta. Kirja on myynyt hyvin ja neljäs painos on ilmestymässä! Kirjan ovat toimittaneet Bodil Lindfors, Cecilia Waldekranz ja Jarmo Ikonen. Kustantaja Duodecim. Kirjoittajina ovat yhdistyksemme aktiiviset jäsenet Kimmo Häärä, Aune Karhumäki, Bodil Lindfors, Mikko Lounela, Laura Mannila, Minna Martin, Anna-Maija Mäkelä, Tor-Erik Söderholm, Susann von Numers sekä Cecilia Waldekranz.

Myynnissä kirjakaupoissa ja nettikirjakaupoissa sekä tilattavissa suoraan kustantajalta.

Yhdistys pidättää oikeuden tehdä tarpeellisia muutoksia kaikkiin tapahtumiin. Muutoksista tiedotetaan kotisivuilla sekä ilmoittautuneille osallistujille.