Kroppsorienterad psykoterapi r.f.

grundades i Åbo 29.1.2004.

Kontaktuppgifter:

co Laura Mannila / Psykoterapi
Sirkkagatan 26 A 5
20700 Åbo, Finland

Föreningen verkar för att

  • främja det kroppsorienterade tankesättet inom psykoterapi, övrigt vårdarbete och undervisning.
  • fungera som en länk mellan dem som arbetar med kroppsorienterad psykoterapi och dem som är intresserade av metoden
  • planera och ordna utbildning i kroppsorienterad psykoterapi och stöjda forskning på området
  • upprätta och upprätthålla kontakter mellan motsvarande intressegrupper i hemlandet och utlandet

Föreningen förverkligar sina mål bland annat genom att

  • ordna möten, föredrag och utbildningstillfällen
  • utöva informations- och publikationsverksamhet

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan styrelsen godkänna en person som utövar kroppsorienterad psykoterapi eller en person som är intresserad av kroppsorienterad psykoterapi. Medlemskap ansöks skriftligen via Membook,

Du kan som medlem förmånligt delta i föreningens utbildningstillfällen och workshops. Du får regelbundet medlemspost via din e-post.

Kroppsorienterad psykoterapi

Presentation av kroppsorienterad psykoterapi