Kroppsorienterad psykoterapi r.f.

grundades i Åbo 29.1.2004.

Kontaktuppgifter:

co Laura Mannila / Psykoterapi
Sirkkagatan 26 A 5
20700 Åbo, Finland

Föreningen verkar för att

  • främja det kroppsorienterade tankesättet inom psykoterapi, övrigt vårdarbete och undervisning.
  • fungera som en länk mellan dem som arbetar med kroppsorienterad psykoterapi och dem som är intresserade av metoden
  • planera och ordna utbildning i kroppsorienterad psykoterapi och stöjda forskning på området
  • upprätta och upprätthålla kontakter mellan motsvarande intressegrupper i hemlandet och utlandet

Föreningen förverkligar sina mål bland annat genom att

  • ordna möten, föredrag och utbildningstillfällen
  • utöva informations- och publikationsverksamhet

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan styrelsen godkänna en person som utövar kroppsorienterad psykoterapi eller en person som är intresserad av kroppsorienterad psykoterapi. Medlemskap ansöks skriftligen med Anmälningsblankett (pdf) Anmalningsblankett (word). Skriv ut blanketten, fyll i och underteckna. Skicka medlemsansökan till föreningen per post.

Du kan som medlem förmånligt delta i föreningens utbildningstillfällen och workshops. Du får regelbundet medlemspost via din e-post.

Kroppsorienterad psykoterapi

Presentation av kroppsorienterad psykoterapi