Saaristoseminaari 2019

Saaristoseminaari 2019

Psykofyysinen psykoterapia ry. on järjestänyt perustamisvuodestaan 2004 asti workshoppeja, luentotilaisuuksia, seminaareja ja pidempiä koulutuksia jäsenistölleen sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Näiden koulutustilaisuuksien teemat ovat liittyneet laaja-alaisesti psykofyysisiin menetelmiin psykoterapiassa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Osa koulutuksista on ollut luentopainotteisia, osa taas kokemuksellisia koulutuksia, joissa on keskitytty keholliseen kokemiseen ja tekemiseen.

Psykofyysisen psykoterapian koulutusrakenne on edennyt askel kerrallaan. Vuonna 2005 järjestettiin ensimmäinen psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus. Tästä eteenpäin peruskoulutuksia on järjestetty vähintään yksi koulutusryhmä vuodessa, nykyisin jopa 4-6 koulutusta vuodessa. Ensimmäinen kolmivuotinen syventävä koulutus toteutui 2008-2010.  Toinen koulutusryhmä toteutettiin 2012-2015 ja kolmas 2016-19. Parhaillaan käynnissä on syventävä koulutus 2018-21. Ensimmäinen työnohjaajakoulutusryhmä toteutettiin 2011-2013 ja meneillään on toinen, vv. 2019-22. Vuoteen 2015 asti kaikkien peruskoulutusten ja syventävien koulutusten kouluttajina toimivat Ph.D., psykoterapeutti George Downing ja psykologi, psykoterapeutti Cecilia Waldekranz sekä koulutuskoordinaattorina psykoterapeutti Clara Wickström.  Vuonna 2015 alkoi ensimmäinen kouluttajakoulutuksen perusjakso, jonka tavoitteena oli kouluttaa uusia suomalaisia psykofyysisen psykoterapian kouluttajia. Perusjaksolta valmistui keväällä 2016 ja syventävältä jaksolta 2019 valmistui neljä suomalaista kouluttajaa (Aune Karhumäki, Bodil Lindfors, Mikko Lounela ja Laura Mannila), jotka ovat aloittaneet nyt uusina perusjaksojen ja syventävien koulutusten kouluttajina. Syksyllä 2019 aloitti George Downingin johdolla toinen kouluttajakoulutettavien ryhmä.

Joka vuosi on järjestetty vuosikokous, jonka yhteydessä on pidetty yleisöluento ajankohtaisiin psykofyysisiin teemoihin liittyen.  Vuodesta 2015 alkaen vuosikokouksen yhteydessä olevaa koulutustilaisuutta laajennettiin kahden päivän workshopiksi. Nämä workshopit ovat koostuneet sekä teoreettisista luennoista että kokemuksellisesta työskentelystä.

Merkittäviä tilaisuuksia ovat olleet myös saaristoseminaarit, joita on järjestetty muutaman vuoden välein. Saaristoseminaarit  ovat koonneet teemaan liittyen eri alojen asiantuntijoita ja kouluttajia jakamaan asiantuntemustaan yhdistyksemme jäsenistölle. Saaristoseminaarien houkuttelevuutta on lisännyt niiden idyllinen sijainti meren äärellä, aisteja hellivät ruokailut sekä ikimuistoiset illanvietot musiikin ja tanssin äärellä.