2004

Yhdistyksen perustamiskokous

Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys perustettiin Turussa 29.1.2004.
Yhdistyksen tarkoituksena on

  • tehdä tunnetuksi ja edistää psykofyysistä ajatusmallia psykoterapiassa, muussa hoitotyössä ja opetuksessa
  • toimia psykofyysistä psykoterapiaa harjoittavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden keskinäisenä yhdyssiteenä
  • suunnitella ja järjestää psykofyysiseen psykoterapiaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa
  • pitää yhteyttä vastaavaan toimintaan kotimaassa ja ulkomailla

Näitä tavoitteitaan yhdistys toteuttaa mm.

  • järjestämällä kokouksia ja koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
  • harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Yleisöluento

Psykofyysisen psykoterapian kehittäjä, PhD George Downing Pariisista piti englanninkielisen terveydenhuoltoalan henkilöille tarkoitetun yleisluennon aiheesta Borderline and psychotic patients and a focus upon the body 3.6.2004 klo 10.00-11.30 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Ilmaisen yleisöluennon järjestivät yhteistyössä Suomen psykofyysinen psykoterapiayhdistys ja TYKS / psykiatrian klinikka. Osallistujia oli noin 60.

Psykofyysisen psykoterapian workshop

Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys järjesti 3.-5.6.2004 kolmipäiväisen seminaarin aiheesta Short-term Therapy and the Body Turun Kristillisen Raittiusseuran tiloissa. Seminaari oli tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, osallistujia oli 21.

Georg Downing vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa luennoitsijana ja seminaarin vetäjänä. Varsinaisia ruumiillisia harjoituksia ei tämän seminaarin puitteissa tehty, vaan tuotiin kokemuksia ja ilmiöitä käsiteltäväksi keskustelun kautta. Teoriaa esiteltiin käyttäen esimerkkinä demonstraatioita, lisäksi työskenneltiin pareittain ja pienryhmissä harjoitellen käytännössä kyseisiä tekniikoita sekä terapeutin, että asiakkaan asemassa. Jollain saattoi olla pienryhmissä myös tarkkailijan osa, joka osaltaan helpotti kokonaisnäkemyksen luomista. Seminaari perehdytti osallistujat kehokeskeiseen menetelmään ja lyhytkestoiseen terapiaan ja toimi itsenäisenä kokonaisuutena syventäen terapeuttista ammattitaitoa.

Pyhäinpäivän workshop

Yhdistys vietti elämyksellisen hengähdystauon Hengähdys ~ tyhjennys ~ hypähdys ~ täyttymys  tanssiterapeutti Tiina Granön ja liikuntaterapeutti Maila Sepän ohjaamana Turussa 6.11.2004. Ensin 23 osallistujaa työskenteli psykofyysisten harjoitusten parissa, sen jälkeen keskusteltiin päivän upeista kokemuksista.