2007

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 9.3.2007 Svenska klubbenilla Turussa. Vuosikokouksen lisäksi ohjelmassa oli kirjailija, terapeutti, toimittaja, kouluttaja Salme Blomsterin luento aiheesta ”Mikä ihmisen parantaa?”. Tilaisuudessa oli 31 osallistujaa.

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus

Turun kesäyliopisto I -kurssilaiset jatkoivat psykofyysisen psykoterapian erikoistumisopintojaan Cecilia Waldekranzin johdolla, aiheena varhainen vuorovaikutus. Turussa 11.-13.3.2007 pidettyyn seminaariin osallistui 9 jatko-opiskelijaa.

Yhteistyössä Arcadan kanssa aloitettiin toinen ruotsinkielinen (Arcada 2) psykofyysisen psykoterapian peruskurssi.15.3.-10.11.2007. Kurssille osallistui 22 opiskelijaa.

Yleisöluento

Johtokunnan jäsenillä oli mahdollisuus kuulla Jim Hellingin luento 16.3.2007 Body-centered (embodied) psychotherapy. Luennolle osallistui kaksi johtokuntalaista.

Johtokunnan kevätpäivä

Autenttisen liikkeen ohjaaja ja Mindfulness of Movement -ohjaaja Katarina Hallonblad ohjasi johtokuntalaisille kevään järjestäytymiskokouksen yhteydessä 2.5.2007 autenttista liikettä. Kuusi harjoitteluun osallistunutta johtokuntalaista oli todella tyytyväinen kokemaansa ja toivoi yhteistyölle hyvää jatkoa.

Psykofyysisen psykoterapian workshopit

Ph.D. George Downing kävi toisen kerran yhdistyksen vieraana kesällä 2007. Hänen johdollaan järjestettiin seminaari Sexual Themes and Problems: A Body-Oriented Psychotherapy Approach Helsingissä 7.-9.6.2007. Mielenkiintoiseen ja aktiiviseen seminaariin osallistui 32 yhdistyksen jäsentä.

Arcada I ja Turun kesäyliopisto I -kurssilaiset jatkoivat psykofyysisen psykoterapian erikoistumisopintojaan Cecilia Waldekranzin johdolla, aiheena tunteet eli ”Emotions”. Karjaan Lärkullassa 1.-3.10.2007 pidettyyn seminaariin osallistui 13 jatko-opiskelijaa.

Saaristoseminaari – ruumiillisuus psykoterapiassa

Korppoon Saaristokeskuksessa järjestettiin ensimmäinen Saaristoseminaari 31.8.-1.9.2007. Koolla oli 47 osallistujaa ja kuusi luennoitsijaa (Markku Välimäki, Cecilia Waldekranz, Bodil Lindfors, Anneli Larmo, Jukka Mäkelä ja Anssi Leikola). Edustettuina olivat eri psykoterapiaviitekehykset ja yhteisenä kiinnostuksen kohteena ruumiillisuus psykoterapiassa. Luentojen aiheina oli varhainen vuorovaikutus, psykoanalyysi, traumaterapia ja psykofyysinen psykoterapia. Seminaarin aloitti potilasdemonstraatio, jossa näyttelijä Cecile Orblin esitti potilasta ja neljä terapeuttia esitteli työskentelytapojaan potilaan kanssa. Antoisa seminaari ja hauska iltajuhla rakensivat myönteisen yhteishengen. Positiivisen palautteen ansiosta päätettiin järjestää uusi Saaristoseminaari parin vuoden kuluttua.

Hengitys

Yhdistys on tiedottanut Maila Sepän hengityskouluohjaaja -koulutuksesta jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Kaikki kiinnostuneet eivät mahtuneet syyskuun lopussa alkaneeseen koulutukseen. Maila harkitsee uuden koulutusryhmän kokoamista.

Pyhäinpäivän workshop

Yhdistyksen neljäs workshop järjestettiin perinteisesti pyhäinpäivänä 3.11.2007 Turun Kristillisen raittiusseuran salissa. Ohjaajina olivat yhdistyksen jäsenet Jim Helling ja Katarina Hallonblad. Workshopissa (e)motion: mindfulness and movement for mental health tarkasteltiin liikettä, ohjattua mielikuvaa ja hengitystä rauhoittavina, rentouttavina, tasapainottavina ja energisoivina keinoina. Lähestymistapa oli saanut vaikutteita sensomotorisesta psykoterapiasta, joogasta, Alexander-tekniikasta ja Autenttisesta liikkeestä. Jim esitti neurotieteellistä perustaa kokemuksellisten harjoitusten ja työskentelytapojen pohjaksi. Tilaisuuteen osallistui 30 yhdistyksen jäsentä, palaute oli erittäin myönteistä.