2013

Hengitys

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (hengityskoulu) alkoi Turussa helmikuussa, osallistujia on 15. Sama koulutus alkaa Tampereella kesäkuussa 2013, osallistujia siellä on 16. Koulutusryhmien ohjaajina toimivat Maila Seppä ja Minna Martin.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 8.3.2013 Svenska klubbenilla Turussa. Luennoitsijana kokouksen yhteydessä toimi Sinikka Maliniemi-Piispanen aiheesta Kiintymyssuhteen strategiat. Osallistujia kokouksessa oli 35.

Johtokunnan kevätpäivä

Seitsemän johtokuntalaista tutustui järjestäytymiskokouksen yhteydessä Interplay-menetelmään yhdistyksen jäsenen, pastori Outi Ruoholan johdolla.

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus Cecilia Waldekranzin ohjaamana yhteistyössä Arcada Fortbildningin kanssa Helsingissä päättyi 16.4.2013. Tällä Arcada 8 kurssilla oli 21 osallistujaa.

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus Cecilia Waldekranzin ohjaamana yhteistyössä Vaasan Novian kanssa päättyi 20.4.2013. Kurssilla oli 22 osallistujaa.

Psykofyysisen psykoterapian syventävä koulutus

Psykofyysisen psykoterapian syventävä kolmevuotinen koulutus 2012-2015 on meneillään. Koulutusryhmässä on 15 osallistujaa.

Psykofyysisen psykoterapian työnohjauskoulutus

Työnohjaajakoulutus psykofyysisesti orientoituneille psykoterapeuteille päättyi syksyllä 2013. Koulutus kesti kaksi vuotta ja osallistujia oli 14.

Tietoisuustaidot

Mindfulnesskurssilla Helsingissä 27.2. – 24.4. 2013 oli 11 osanottaja, ohjaajana Clara Wickström.  Retriittipäivään 13.4.2013 osallistui 5 kurssilaista.

Funktionaalinen kehotietoisuus -koulutuksen Turussa päättyy toukokuussa, kurssin ohjasi Timo Klemola. Kurssille osallistui 12 henkilöä.

Psykofyysisen psykoterapian workshopit

Cecilia Waldekranzin workshoppiin aiheesta Unet ja psykoterapeutin jaksaminen ja itsensä kehittäminen 9.-12.5.2013 Casaprotassa Italiassa osallistui 13 henkilöä.

Cecilia Waldekranzin workshoppiin aiheesta Depressio ja psykofyysisen terapian menetelmät Högsandissa 29.9.–1.10.2013 osallistui 14 henkilöä.

Helsinkirinki

Pääkaupunkiseudun jäseniä varten käynnistetti toimintaa, jossa tarkoituksena oli käytää ryhmään osallistuvien omaa osaamista ja tarjota kokemuksia psykofyysiseen terapiaan kuuluvista menetelmistä. Kokoonkutsujana toimi Maj Lindgren ja ohjaajana toimi Jan Pesonen. Tapaamisia oli noin 2 vkon välein ja osallistujia tapaamisissa oli 5.

Keholliset menetelmät työssäjaksamisen tukena

Koulutus toteutettiin Turussa 1.11. ja 22.11.2013 yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa. Kouluttajana toimi Laura Mannila. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä työssä jaksamisesta, stressistä ja työuupumuksesta sosiaali- ja terveysalan vuorovaikutustyössä. Osallistujia oli 11.

Autenttinen liike

Psykoterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, fysioterapeutti Tiina Granö ohjasi jäsenille autenttista liikettä Harjoitusilloissa kävi osallistujia seuraavasti: 10.9. oli 6 osallistujaa, 18.10. oli 5 osallisitujaa ja 7.11. oli 5osallistujaa.

Pyhäinpäivän workshop

Perinteinen pyhäinpäivän workshop Turussa järjestettiin 2.11.2013. Aiheena oli Teatterillisia välineitä terapiatyöhön. Ohjaajina olivat fysioterapeutti, teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Jelekäinen ja psykoterapeutti, teatteri-ilmaisun ohjaaja Laura Mannila. Osallistujia oli 9.