Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutukset

1) Peruskoulutus Oulussa 2.9.2021- 5.2.2022.

Kouluttajat Mikko Lounela & Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Koulutus päättynyt.

2) Peruskoulutus Turussa 21.10.2021-23.4.2022

Kouluttajat Riina Johansson & Laura Mannila. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Koulutus päättynyt. 24 osallistujaa.

3) Peruskoulutus Jyväskylässä 7.10.2021-4.6.2022

Kouluttajat Laura Mannila & Minna Martin. Järjestäjänä
Jyväskylän kesäyliopisto.

Koulutus päättynyt. 24 osallistujaa.

4) Peruskoulutus Kotkassa 24.2.-13.8.2022

Kouluttajat Mikko Lounela & Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto.

Koulutus päättynyt. 15 osallistujaa.

5) Peruskoulutus Tampereella 25.8.-17.12.2022

Kouluttajat Riina Johansson & Aune Karhumäki. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

Koulutus päättynyt.

Psykofyysinen työnohjaajakoulutus (kesto 2,5 v)

(Kroppsorienterad handledningsutbildning  / Body-oriented supervision education)

Koulutus Turussa/Helsingissä 27.9.2019-11.6.2022. Opetuskielet englanti ja suomi. Koulutus päättynyt. 15 osallistujaa.

Kouluttajat PhD George Downing ja psykoterapiakouluttaja Katri Kanninen. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti psykoterapeuteille, jotka ovat käyneet psykofyysisen psykoterapian syventävän koulutuksen. Myös muut ammattihenkilöt (esim. taideterapeutit, musiikkiterapeutit, psykologit, psykofyysiset fysioterapeutit tai muut soveltuvat ammattilaiset) voivat hakea koulutukseen, mikäli heillä on riittävästi koulutusta ja kokemusta psykofyysisestä työotteesta terapiassa. Valinnat tehdään tapauskohtaisesti ja valinnan tekevät psykofyysinen psykoterapia ry:n koulutustoimikunta ja kouluttajat yhdessä.

Koulutus päättynyt.

Seminaarit ja tapahtumat

Vuosikokous sekä Elämäntavat ja mielenterveys-seminaari 4.-5.3.2022 (pe-la) Turku

Vuosikokous 2022 pidettiin perjantaina, 4.3.2022.

Paikka: Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku, Kokoushotelli Linnasmäki

Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin kaksipäiväinen workshop 4.-5.3.2022 (pe-la).
Teemana Elämäntavat ja mielenterveys.

Kaksipäiväisen seminaarin hinta oli 240 €, sisältäen ruokailut ja kahvit.
Seminaariohjelma

Kouluttajina:
– evoluutiopsykologian dosentti, Markus J. Rantala
– kehopsykoterapeutti, Jaana Rajaveräjä
– elokuvatutkimuksen professori (emeritus), Jukka Sihvonen
sekä
– psykologi, psykoterapeutti Minna Martin

Workshopissa oli 17 osallistujaa.

Timo Klemolan workshop ”Psykofyysisen työskentelyn filosofinen perustelu” 14.5.22 Tampere

Työpajapäivä Tampereella toteutui lauantaina 14.5.2022 klo 10-17. Paikkana oli Koulutustila Seitsemäs taivas. Työpajapäivä oli toiminnallinen kokonaisuus, joka koostui luento-osuuksista ja harjoituksista. Työpaja oli rajattu yhdistyksen jäsenille. Workshopissa oli 15 osallistujaa.

Psykofyysiset kertauspäivät / Catch-up days 18.-19.8.22 Tampere

Cecilia Waldekranzin työnohjaukselliset ’Catch up days for body oriented psychotherapists’-  kertauspäivät pidettiin Tampereella to-pe 18.-19.8.2022, järjestäjätahona Tampereen kesäyliopisto.
Koulutus oli englanniksi ja se oli tarkoitettu kertauspäiviksi psykofyysisen psykoterapian perusteet -opinnot suorittaneille. Osallistujia oli 12.

Psykofyysiset näkökulmat psykoterapiatutkimuksessa 8.10.2022 Tampere

Tilaisuudessa erikoispsykologi, psykoterapeutti Petra Nyman-Salonen (Jyväskylän yliopisto), esitteli ajankohtaisia psykofyysisiä näkökulmia psykoterapiatutkimuksessa sekä esitteli väitöskirjatutkimustaan, jonka tutkimusaihe on ”Liikesynkronia psykoterapiassa”. Väitöskirjassaan hän on tutkinut pariterapiassa tapahtuvaa kehonliikkeiden synkroniaa Relationaalinen Mieli -tutkimusprojektin pariterapia-aineistosta Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Osana väitöstutkimustaan Petra on kehittänyt havainnointimenetelmän asiakkaiden ja terapeuttien asentojen ja liikkeiden peilautumisesta pariterapiassa sekä pyrkinyt ymmärtämään kehon liikkeiden, autonomisen hermoston reaktioiden ja dialogin tasolla tapahtuvan vuorovaikutuksen yhteispeliä pariterapiassa. Sanattomalla viestinnällä ja erityisesti kehonliikkeiden peilautumisella on vaikutusta terapeuttisen allianssin rakentumiseen ja terapian tuloksellisuuteen.
Psykofyysinen psykoterapiayhdistys haluaa edistää alan tutkimusta ja jakaa hyödyllistä, ajankohtaista tietoa kliinisen työn ja koulutuksen tueksi.
Tilaisuus oli suunnattu psykoterapeuteille, psykoterapiakouluttajille, työnohjaajille ja tutkijoille, sekä muille psykoterapiatutkimuksesta kiinnostuneille alan ammattilaisille. Osallistujia oli 12.