Ensiapu ja auttajan säätelykeinot

Koulutus toteutui 4.-5.1.2023 klo 9-17 Ruissalon kylpylässä. Kokonaistuntimäärä oli 18 t.

Koulutuksen ensiapukoulutus on räätälöity vastaamaan sisällöllisesti perinteistä EA1 (16 h) koulutusta. Ensiapukoulutuksen ohella koulutuksessa paneuduttiin auttajan säätelykeinoihin onnettomuustilanteessa ja tarvittavaan kriisiapuun sen jälkeen. Koulutuksessa käytiin läpi myös onnettomuustilanteen jälkihoidon vaihtoehtoja sekä pohdittiin oman vastaanoton ensiaputarpeistoa. Koulutus sisälsi luentoja, harjoittelua, kehollista työskentelyä ja keskustelua.

Kouluttajat: EA-koulutuksesta vastasi Petteri Johansson (Sairaanhoitaja YAMK, KTM, ensihoidon opettaja) ja auttajan säätelykeinoista Riina Johansson (kehopsykoterapeutti, psykofyysisen psykoterapian työnohjaaja ja kouluttaja)

Koulutukseen osallistui 18 hlöä.

Taide ja luovuus psykofyysisessä psykoterapiassa -seminaari ja vuosikokous 2023

Vuosikokous ja sen yhteydessä pidettävä kaksipäiväinen seminaari järjestettiin perinteiseen tapaan pe-la 3.-4.3.2023 Turussa kokoushotelli Linnasmäessä / Kristillisellä opistolla.

Seminaarin teemana oli ”Taide ja luovuus psykofyysisessä psykoterapiassa”. Luentoja ja kokemuksellista työskentelyä tehtiin musiikin, liikkeen, kuvataiteen ja valokuvan kautta. Kouluttajina Marko Punkanen, Terhi Varjoranta, Miina Savolainen sekä Karoliina Valontaival & Linda Tavio.

Koulutukseen osallistui 16 hlöä.

Psykofyysisen työskentelyn filosofinen perustelu -workshop 13.-14.10.23 Tampereella

Kaksipäiväinen luentoja ja harjoituksia sisältävä toiminnallinen kokonaisuus toteutui lokakuussa Tampereella, kouluttajana Timo Klemola.

Koulutukseen osallistui 17 hlöä.

Peruskoulutukset

1) Peruskoulutus Helsingissä toteutui 22.9.22-18.2.23

Kouluttajat Mirka Lammi & Mikko Lounela. Järjestäjänä Helsingin seudun kesäyliopisto.

23 osallistujaa.

2) Baskurs i psykofysisk psykoterapi i Åbo 29.9.22-13.5.23.

Kursledare Bodil Lindfors (med Clara Wickström). Organiserad av Hangö sommaruni.

11 deltagare.

3) Peruskoulutus Jyväskylässä 12.10.2022-21.4.2023

Kouluttajat Mirka Lammi & Laura Mannila. Järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.

10 osallistujaa.

4) Peruskoulutus Mikkelissä 13.10.22-22.4.23

Kouluttajat Mikko Lounela & Minna Martin. Järjestäjänä Otavan Opisto.

18 osallistujaa.

5) Peruskoulutus Turussa 3.11.22-22.4.23

Kouluttajat Laura Mannila & Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

24 osallistujaa.

6) Peruskoulutus Seinäjoella 12.01. – 04.11.2023.

Kouluttajat Mikko Lounela & Mirka Lammi. Järjestäjänä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto.

21 osallistujaa.

7) Peruskoulutus Oulussa 9.2.–19.8.2023.

Kouluttajat Riina Johansson & Jaana Rajaveräjä. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

8) Peruskoulutus Lahdessa 13.4.-23.9.2023.

Kouluttajat Riina Johansson & Mikko Lounela. Järjestäjänä Päijät-Hämeen kesäyliopisto.

24 osallistujaa.