Ensiapu ja auttajan säätelykeinot

Koulutus toteutui 4.-5.1.2023 klo 9-17 Ruissalon kylpylässä. Kokonaistuntimäärä oli 18 t. Koulutuksen ensiapukoulutus on räätälöity vastaamaan sisällöllisesti perinteistä EA1 (16 h) koulutusta. Ensiapukoulutuksen ohella koulutuksessa paneudutaan auttajan säätelykeinoihin onnettomuustilanteessa ja tarvittavaan kriisiapuun sen jälkeen. Koulutuksessa käydään läpi myös onnettomuustilanteen jälkihoidon vaihtoehtoja sekä tarvittaessa pohditaan oman vastaanoton ensiaputarpeistoa. Koulutus sisältää luentoja, harjoittelua, kehollista työskentelyä ja keskustelua.

Ensiavun osalta kurssin kahden päivän aikana käydään läpi mm. seuraavia asiasisältöjä:

1. Toiminta onnettomuus- ja ensiaputilanteessa

2. Tajuttoman ja elottoman potilaan ensiapu

3. Vierasesine hengitysteissä

4. Suuret verenvuodot ja sokki

5. Palovammojen ensiapu

6. Nivelvammojen ja murtumien ensiapu

7. Myrkytykset ja anafylaksia

8. Tavallisimmat sairauskohtaukset

Kouluttajat: ensiapukoulutuksesta vastaa Petteri Johansson (Sairaanhoitaja YAMK, KTM, ensihoidon opettaja) ja auttajan säätelykeinoista Riina Johansson (kehopsykoterapeutti, psykofyysisen psykoterapian työnohjaaja ja kouluttaja)

Koulutukseen osallistui 18 hlöä.